Svatba v Thajsku
11.03.2016
Nabízíme uskutečnění symbolického svatebního obřadu v Thajsku na Koh Samui. Svatební obřady je možné mít na pláži s mnichem Ban Tai Beach, respektive...

Spravní poplatky

Výše následujících správních poplatků upravuje zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

1000,- Kč uzavření manželství mezi:

  • českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR
  • českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR
  • českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR
  • cizincem s trvalým pobytem na území ČR a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR

2000,- Kč uzavření manželství mezi:

  • cizincem s jiným než trvalým pobytem na území ČR a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území ČR
  • cizinci s jiným než trvalým pobytem na území ČR
  • českými státními občany bez trvalého bydliště na území ČR

1000,- Kč
Poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost.

500,- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině s cizincem.