Svatba v Thajsku
11.03.2016
Nabízíme uskutečnění symbolického svatebního obřadu v Thajsku na Koh Samui. Svatební obřady je možné mít na pláži s mnichem Ban Tai Beach, respektive...

Průběh slavnosti

Ráno před obřadem
Ráno v den svatby se v domě ženicha a v domě nevěsty scházejí jejich příbuzní a přátelé. Ženich vyzvedne svatební kytici. Pokud nejsou vyzdobena auta, ozdobí je spolu s přáteli, kteří jistě rádi pomohou. Poté se ženich spolu se svědkem a svými hosty vypraví pro nevěstu a ostatní svatebčany. Ženich by neměl vidět nevěstu dříve, než bude zcela připravena. Dříve než všichni společně vyrazí k místu konání obřadu, je důležité zkontrolovat všechny potřebné doklady a svatební prstýnky, které má u sebe ženich.

Průběh obřadu
Probíhá-li obřad na úřadě, shromáždí se svatebčané v předsálí a čekají na začátek obřadu. Snoubenci si mezitím vyřídí poslední formality. Budou poučeni o průběhu obřadu, domluví si hudební doprovod, fotografování či natáčení obřadu, odevzdají snubní prsteny. Matrikářka poznamená osobní údaje z občanských průkazů snoubenců a jejich svědků, ukáže svatební protokol.

Při vstupu do obřadní síně vstupuje nejčastěji jako první ženich a jeho matka, následují svědkové, příbuzní a hosté, na konci průvodu kráčí nevěsta a její otec. Před katedrou oddávajícího se páry vymění. Ženich stojí vedle nevěsty, za nimi svědci, pak rodiče nevěsty a ženicha. Žena vždy stojí po pravé straně. Existuje však i další způsob pořadí, kdy snoubenci vstupují do obřadní síně společně. Pak platí, že ženich a nevěsta (po pravici) vstupují jako první, za nimi svědkové, pak rodiče snoubenců, nakonec ostatní hosté.

Pokud jsou v obřadní síni křesla, hosté se posadí. Ženich, nevěsta a svědkové zůstanou stát před oddávajícím. Oddávající pronese slavnostní řeč, táže se snoubenců, zda vstupují do manželství dobrovolně, pak následuje výměna prstýnků. Nejprve navlékne prstýnek ženich nevěstě na levý prsteníček, poté nevěsta ženichovi. Pak přijde na řadu první manželský polibek. Poté oddávající vyzve novomanžele a svědky k podpisu svatebního protokolu. Nevěsta se podepisuje nejprve novým jménem, potom svým původním. Následují blahopřání. Jako první blahopřeje oddávající, pak postupně ostatní svatebčané. Dle domluvy může proběhnout i slavnostní přípitek. Při odchodu neexistuje žádné přesné pravidlo pro pořadí, zpravidla však průvod vedou novomanželé.

Rovněž v případě církevního obřadu je pořadí svatebního průvodu proměnlivé. Zpravidla bývá určeno předpisy či zvyklostmi jednotlivých církví. Průběh obřadu si snoubenci domluví s farářem v průběhu posledních společných setkání, které musí před svatbou absolvovat (domluví se i na pořadí při vstupu do kostela, ale v podstatě platí stejná pravidla jako u sňatku na úřadě). V evangelickém kostele zpravidla farář očekává snoubence a svatebčany před portálem a pak je uvede do kostela. V čele svatebního průvodu jde tedy kněz. V katolickém kostele očekává farář svatební průvod před oltářem. Obřad začíná bohoslužbou, při níž jsou předčítány vybrané pasáže z Písma svatého. Následuje promluva kněze ke snoubencům, po níž začne duchovní odříkávat manželský slib. Snoubenci se vezmou za ruce a opakují slova slibu po oddávajícím. Poté, co si ženich a nevěsta navzájem vymění prstýnky, začne závěrečná modlitba za novomanžele. Obřad končí požehnáním kněze, zpěvem a blahopřáními. V katolické církvi na závěr obřadu ženich, nevěsta a jejich svědkové podepisují svatební listinu.

Recepce
Vlastní oslavy zahajuje recepce. Při přípitku šampaňským nebo koktejly máte příležitost pozdravit každého z hostů a zároveň přijímáte blahopřání. Můžete také představit svým rodičům hosty, které neznají. Recepce je dobrou příležitostí pro předání svatebních darů. U velkých svateb určitě nebudete mít tolik času, abyste představili každého hosta osobně, avšak během recepce mají svatebčanů možnost se navzájem seznámit. I zde platí základní společenská pravidla: vždy je představován mladší staršímu, pán dámě, osoba s nižším společenským postavením osobě s vyšším společenským postavením.

Zasedací pořádek
Na základě seznamu pozvaných hostů jste sestavili zasedací pořádek, který se vám během příprav jistě mnohokrát změnil. Nyní však máte všechno za sebou a vkusné jmenovky spolu s jídelními lístky leží na vaší svatební tabuli. Připomeňme si ještě jednou hlavní zásady.

Uprostřed stolu sedí novomanželé. Vedle nevěsty sedí otec ženicha, vedle ženicha matka nevěsty. Naproti nevěstě sedí její otec, naproti ženichovi jeho matka. Vpravo vedle ženichovy matky sedí oba svědkové. Čestná místa vedle novomanželů a jejich rodičů jsou kromě svědků obvykle vyhrazena prarodičům. Následují příbuzní, přátelé a známí. Manželské páry by měly pokud možno sedět odděleně, aby se mezi hosty lépe rozvinula neformální konverzace.

Pokud pořádáte hostinu formou koktejlu, pak problém, kdo kde bude sedět, nemusíte v podstatě řešit. Každý si místo vybere podle svého, navíc je budou hosté často měnit, což podobně jako při recepci usnadní jejich seznamování.

Slavnostní proslov
V současné době nepodlého již slavnostní proslov žádným striktním pravidlům Zvykem ale je, že jako první pronese svoji řeč otec nevěsty, a to buď před zahájením oběda, nebo mezi prvním a druhým chodem. Přivítá zetě, jeho rodiče, případně také sourozence jako členy rodiny. "Rozloučí" se s dcerou a pronese o ní pár hezkých slov. Mezi druhým a třetím chodem oběda pronese řeč ženichův otec. Přivítá nevěstu do své rodiny, poděkuje její matce a řekne několik slov o svém synovi. Po této víceméně oficiální části může pronést řeč každý, kdo bude chtít. Pokud je na svatbu pozván oddávající kněz, pak jako první dostane slovo právě on.

Tanec
Dříve zahajovali novomanželé oslavu společným valčíkem. Čestný tanec dnes rovněž není podmínkou, může to však být velmi zábavné. Během oběda může nevěsta odložit svatební kytici, při gratulacích a při prvním tanci si ji však musí znovu vzít do ruky. Kdo s kým bude v průběhu slavnosti tančit, je úplně jedno. Hlavní je, aby vše bylo nezávazné, příjemné a spontánní.