Svatba v Thajsku
11.03.2016
Nabízíme uskutečnění symbolického svatebního obřadu v Thajsku na Koh Samui. Svatební obřady je možné mít na pláži s mnichem Ban Tai Beach, respektive...

Gay & lesbiens svatby

Má-li občan České republiky, který chce vstoupit do partnerství  trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu připojit obdobné doklady uvedené níže, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Potřebujete:

 • formulář - Dotazník k registrovanému partnerství
 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním pasem nebo platným občanským průkazem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu ( lze prokázat platným občanským průkazem)
 • výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství ( lze prokázat platným občanským průkazem) 
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství

Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Místa vhodná k uzavření manželství:

 • Staroměstská radnice
 • Ledeburské zahrady
 • Vrtbovské zahrady
 • hrad Karlštejn
 • a další

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na svatby@mojesvatba.cz.